osvedceni-kvalifikacni-zkouska-350.jpgPro zahájení podnikání v oboru manikúry a nehtové modeláže na živnostenský list je třeba nejprve získat doklad odborné způsobilosti. Tím může být např. Výuční list, Osvědčení z rekvalifikačního kurzu nebo Osvědčení o získání profesní kvalifikace (tzv. Kvalifikační zkouška).

Naše škola pro tyto účely pořádala od r. 2008 do r. 2017 rekvalifikační kurzy.

Od r. 2017 pořádáme již jen Kvalifikační zkoušky, které našim studentkám umožňují časově flexibilnější individuální přípravu, než je příprava v rámci rekvalifikačního kurzu, která je vázána pevně danými osnovami schválenými a kontrolovanými Ministerstvem školství.

Na Kvalifikační zkoušku se může dostavit každý zájemce, který splní podmínky účasti na zkoušce a má teoretické i praktické znalosti vyžadované zkouškou. Tyto znalosti lze získat dlouholetou praxí nebo studiem vhodného kurzu.

Pokud si nejste svými znalostmi a praktickými dovednostmi zcela jisty, nabízíme vám profesionální školení, které vás na kvalifikační zkoušku řádně připraví. Podle úrovně vašich znalostí připravíme kurz na míru tak, abyste si doplnili potřebné informace a praktické zkušenosti potřebné nejen pro zkoušku, ale i vlastní provozování vašeho salónu.

Rozsah přípravy na zkoušku je tak zcela individuální. Obecně lze však říci, že naprostým minimem pro připuštění ke zkoušce je úspěšné absolvování 4 denního kurzu Designérské minimum a dostatečná praxe doma nebo ve vlastním salónu na vlastních modelkách.

Z praxe i ohlasů účastnic kurzů víme, že náš kurz vás připraví pro budoucí podnikání lépe, než některé pseudorekvalifikační kurzy za podobnou cenu. I když by tyto "rekvalifikační" kurzy měly trvat min. 140 hod a zajistit v rámci kurzu odbornou praxi v salónu, víme, že se to tak bohužel neděje. Vlastní praktická výuka pod dohledem lektora je často okleštěna na několik desítek minut nebo ji účastnice provádí dokonce samy doma (!!!) bez dohledu lektora. O skutečné rekvalifikaci tak lze s úspěchem pochybovat. Vzhledem k současnému systému rekvalifikací a státní podpoře těchto "rekvalifikačních" agentur je tak orientace na pokřiveném trhu rekvalifikací velmi problematická.

V případě úspěšného složení kvalifikační zkoušky můžete na Živnostenském úřadu ihned požádat o vydání živnostenského listu pro obor Manikúra, pedikúra.

Ve vzdělávání manikérek máme dlouholetou tradici. Našimi kurzy prošly od r. 2007 stovky účastnic, které nyní úspěšně provozují své vlastní salóny. Některé z nich se dokonce samy staly školitelkami.
Pro všechny zájemce o profesionální kariéru v oboru manikúry a nehtové modeláže nabízíme moderní interaktivní výuku založenou na dlouholetých zkušenostech a soustavném vzdělávání u zahraničních trenérů.

Těším se na naše setkání.

Potřebujete více poradit nebo se na něco zeptat? 

Napište nám, ráda se vám v dohodnutý čas ozvu a poradím. Uveďte prosím i vaše tel. číslo a čas, kdy vás mohu kontaktovat.

Andrea Vilčeková - má profesní kariéra


V případě vašeho zájmu vyplňte prosím Přihlášku ke kvalifikační zkoušce Manikérka a nehtová designérka (PDF).
Vyplněnou a podepsanou přihlášku doručte na adresu: Andrea Vilčeková, Vašatova 1402, Kladno 27201 nebo ji oskenujte a zašlete na e-mailovou adresu kurzy@magneticnail.cz.

Andrea Vilčeková
autorizovaná osoba pro kvalifikační zkoušky v oboru Manikúra a nehtová modeláž
Název profesní kvalifikace: Manikérka a nehtová designérka (kód: 69-024-H)
Autorizující orgán: Ministerstvo zdravotnictví
Skupina oborů: Osobní a provozní služby (kód: 69)
Kvalifikační úroveň NSK - EQF: 3


Dosavadní státní akreditace a autorizace
1. akreditace: MŠMT 7 610/08-20/251 - 30.5.2008
2. akreditace: MŠMT 16 802/11-24/464 - 13.7.2011
3. akreditace: MŠMT 22 406/2014-1/639 - 16.9.2014
1. autorizace: MZDR 2713/2017-2/0NP - 30.1.2017